Nasjonalt ledermøte BHM

2. juni arrangerer NNB nasjonalt ledermøte for behandlingshjelpemidler.

Saker som skal gjennomgås er:

• Medusa (nasjonal utstyrsdatabase)
• informasjon fra Sykehusinnkjøp
• nasjonal kostnadsutvikling BHM
• og innmeldte saker